Clipit media monitoring

Media monitoring

Gepubliceerd op 28-09-2018

Dialoog

betekenis & definitie

Onder dialoog vallen alle vormen van communicatie tussen een bedrijf en haar klanten, waarbij de informatiestroom geen eenrichtingsverkeer is, maar er juist onderling informatie uitgewisseld wordt.

Hierbij is de dialoog het uitgangspunt voor alle communicatie. Als de organisatie bijvoorbeeld een aanbieding doet aan klanten en de klant hierop reageert, is er sprake van input van beide kanten. Door bijvoorbeeld de aanbiedingen zoveel mogelijk te selecteren op de persoonlijke voorkeur van de klant zorgt het bedrijf voor zoveel mogelijk dialoog met verschillende klanten.