Clipit media monitoring

Media monitoring

Gepubliceerd op 30-08-2017

Crossmediaal concept

betekenis & definitie

Wanneer een media-uiting gedaan wordt via verschillende media, spreekt men van crossmedia. Wanneer deze verschillende media onderdeel uitmaken van één concept, spreekt men van een crossmediaal concept.

In een crossmediaal concept maken alle gebruikte media onderdeel uit van de volledige beleving van het concept. Er zijn twee vormen binnen crossmediale concepten te onderscheiden, namelijk het transmediale concept en het geïntegreerde concept. Bij het transmediaal concept wordt er gefocust op de symbolische contentrelatie. Een verhaal versterkt het merk en wordt over verschillende media verspreid, bijvoorbeeld de verfilming van een boek. Bij het geïntegreerde concept wordt er echter gefocust op de indexicale contentrelatie. Hierbij zijn de ingezette media gedeeltelijk of volledig met elkaar versmolten. De tekortkomingen die deze media afzonderlijk hebben, worden aangevuld door deze media geïntegreerd te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een televisieprogramma dat verwijst naar een online live chat om de interactie aan te gaan.