Clipit media monitoring

Media monitoring

Gepubliceerd op 28-09-2018

Communicatiedoelstelling

betekenis & definitie

Communicatiedoelstellingen zijn formuleringen van het resultaat dat men met bepaalde communicatie wil bereiken in verband met kennis, houding en gedrag o.i.d. van de beoogde doelgroep.

Deze doelstellingen worden opgesteld aan de hand van de SMART regel. Zo moet een goede doelstelling aan de volgende criteria voldoen.

1. Specifiek: duidelijk zijn met het stellen van een doel.
2. Meetbaar: door een duidelijk meetbaar doel te stellen kan men ook controleren hoe dichtbij men is en/of het doel al bereikt heeft.
3. Aanvaardbaar: het doel moet acceptabel zijn voor iedereen die eraan moet werken. Bij communicatiedoelstellingen die door het management van bovenaf gesteld worden, moet men er wel zeker van zijn dat de werknemers die het moeten uitvoeren het er mee eens zijn op alle onderdelen (het doel zelf, maar ook de handelswijze, etc).
4. Realistisch: het doel moet uiteraard wel haalbaar zijn.
5. Tijdsgebonden: een duidelijk begin en einde, zodat daar geen discussie en/of verwarring over kan ontstaan.

Daarnaast moet er nagedacht worden over wat men bij de doelgroep teweeg wil brengen.