Gepubliceerd op 19-12-2018

Bruto bereik

betekenis & definitie

Bruto bereik duidt op het aantal contacten in een mediaplan. Dit kan uitgedrukt worden procenten of in absolute getallen. Bruto bereik wordt ook wel Gross Rating Points (GRP) genoemd.

Het bruto bereik is het aantal mensen, binnen de doelgroep, dat in contact komt met bijvoorbeeld een programma. Mensen die meerdere keren in contact komen met het programma worden meerdere keren meegerekend. Dit kan ook berekend worden voor tijdvakken of commercials. Het bruto bereik kan als volgt berekend worden.

Bruto bereik = netto bereik x gemiddelde contactfrequentie = GRP totaal

Hierbij is netto bereik het aantal mensen dat in contact is gekomen met het programma (in tegenstelling tot bruto bereik telt ieder persoon maar één keer).