Branding betekenis & definitie

Onder branding vallen alle activiteiten en contacten met klanten om het merk anders te positioneren in de markt en die als doel hebben dat de klanten zich met het merk willen en kunnen identificeren.

Oorspronkelijk komt het begrip branding van vroeger toen de dieren nog gebrandmerkt werden om aan te tonen van welke eigenaar ze waren. Na de industriële revolutie kwam de massaproductie op gang en kwam er de noodzaak om meerdere producten samen te brengen onder één merknaam (ook wel brand genoemd). Nog steeds is branding het zetten van een bedrijfslogo op promotiemateriaal, maar ook alle andere acties om de brand value omhoog te krijgen en de ondersteunende marketing activiteiten verstaan we tegenwoordig onder marketing. Ook de spotjes op de tv en de radio vallen hieronder, omdat (ten dele) het doel hiervan is om de perceptie van het merk aan te passen of te versterken. Ook de sponsoring van sportclubs, evenementen en organisaties werken op deze manier.