Big data betekenis & definitie

Het opslaan, analyseren en interpreteren van enorme hoeveelheden gegevens over bijvoorbeeld kenmerken en gedrag van gebruikers. Naast de enorme hoeveelheid gegevens, zijn de diversiteit en de snelheid waarmee ze kunnen worden opgevraagd ook voorwaarden van big data.

In de praktijk gaat het vaak om gegevens die middels internet of technologie opgehaald kunnen worden. Een voorbeeld van big data is de enorme en diverse hoeveelheid aan berichtgeving in de media. Deze berichtgeving wordt bijvoorbeeld opgehaald middels media monitoring. Deze opgeslagen berichten kunnen vervolgens worden geanalyseerd om tot inzichten te komen.