Awareness betekenis & definitie

Awareness is het bewustzijn van een merk door de consument. Hierbij is het belangrijk is welke mate de consument zich bewust is van het merk.

(Brand) awareness is belangrijk voor de verkoop van producten. Consumenten zullen namelijk eerder een product kopen van een merk dat ze kennen of zelfs herkennen dan van een onbekend merk. Doordat ze het merk al kennen, vertrouwen ze eerder op de kwaliteit van dat merk, ook al hebben ze nog niet eerder een product van dat merk aangeschaft.

Brand awareness is in te delen in twee categorieën, brand recognition en brand recall. Brand recognition is geholpen herkenning, bijvoorbeeld als iemand een laptop ziet en het Apple logo erop herkent. Brand recall is ongeholpen herkenning. Bijvoorbeeld als iemand een categorie gegeven wordt en dan Apple als merk noemt. Deze laatste is vooral handig voor producten waarbij er een lange aankoopproces is (denk bijvoorbeeld aan auto’s), in tegenstelling tot een snel aankoopproces zoals in de winkel waar brand recognition beter werkt om de consument tot aankoop over te halen.

Awareness wordt ook genoemd in het AIDA-model, als alternatief voor stap 1. Attention. Hierbij gaat het erom dat een reclame de aandacht van consumenten trekt en vasthoudt, terwijl het bij awareness meer gaat om herkenning van het merk over een langere periode.