Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Z-score

betekenis & definitie

Een z-score is een veel voorkomende standaardscore met een gemiddelde 0 (nul) en een standaarddeviatie 1.

De formule voor het berekenen van z-scores is:

$$${z} = \frac{X-{\bar X}}{S_x}$$$

Waarin:

Z = z-score

X = toetsscore

$$${\bar X}$$$ = gemiddelde toetsscore

$$${S_x}$$$ = standaarddeviatie toetsscores.

Zie verder: standaardscore.