Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Validiteit

betekenis & definitie

De validiteit van een toets is de eigenschap dat de toets meet wat de constructeur bedoeld heeft ermee te meten. Aangezien een toets veel en uiteenlopende bedoelingen kan hebben zijn er evenzoveel validiteiten te onderscheiden, die een toets in verschillende mate kan bezitten. In de literatuur komen veel verschillende benamingen en definities van validiteiten voor.

De methoden voor het bepalen van validiteiten zijn te verdelen in: methoden die door middel van correlatieberekening de relatie bepalen tussen de scores en een criterium (onder andere predictieve validiteit); methoden die tot een uitspraak leiden over de relatie tussen de toetsvragen en de onderwijsdoelstellingen (inhoudsvaliditeit); methoden die het toetsgedrag verklaren op grond van een onderliggende trek (begripsvaliditeit); methoden die de geldigheid van gevolgtrekkingen op grond van scores vaststellen door middel van experimenten; en overige methoden waaronder het op het oog vaststellen van de relatie tussen de toets en hetgeen de toets pretendeert te meten (indruksvaliditeit).

In onderwijssituaties wordt een belangrijke rol toegedeeld aan de inhoudsvaliditeit van een toets.