Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Try-out

betekenis & definitie

Een try-out is een situatie waarin toetsen of bepaalde opgaven aan een oppervlakkig vooronderzoek worden onderworpen.

Bij een try-out gelden minder strenge onderzoeksvoorwaarden dan bij pretesten. Vaak wordt een try-out gehouden met een vrij klein aantal proefpersonen (steekproef) en worden aan de representativiteit van de steekproef geen hoge eisen gesteld. De bij een try-out verkregen gegevens bevatten alleen aanwijzingen voor het verbeteren van de opgaven, maar kunnen niet worden gebruikt voor het doen van uitspraken over de groep personen waarvoor de opgaven zijn bedoeld.