Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Toets- en itemanalyse

betekenis & definitie

Een toets- en itemanalyse is een berekening van indices waarmee de psychometrische kwaliteit van de toets en de items kan worden beoordeeld op basis van de resultaten van een groep personen in een bepaalde gebruikssituatie.

Door het berekenen van gemiddelde score, standaarddeviatie, betrouwbaarheid en standaardmeetfout wordt informatie verkregen over de kwaliteit van de toets en door het berekenen van p- of p'-waarde, a-waarde, rar- en rir-waarde wordt informatie verkregen over de kwaliteit van elk item.