Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Standaardscore

betekenis & definitie

Een standaardscore is een uit een toetsscore afgeleide score door omzetting van de oorspronkelijke verdeling van toetsscores in een verdeling met een gewenst gemiddelde en een gewenste standaarddeviatie.

Standaardscores worden veel gebruikt om scores van toetsen met verschillende gemiddelden en standaarddeviatie met elkaar te kunnen vergelijken. Voorbeelden van veel voorkomende standaardscores zijn:

- Z-scores, met een gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1

- T-scores, met een gemiddelde 50 en standaarddeviatie 10

- C-scores, met een gemiddelde 5 en standaarddeviatie 2

- IQ-scores, met een gemiddelde 100 en standaarddeviatie 15 (soms 16)

- Eindtoets basisonderwijs-scores , met een gemiddelde van 535 en standaarddeviatie 10.

De formule voor het berekenen van de Z-score en IQ-score is:

$$$ {Y}=(\frac{S_y}{S_x}){X}+{\bar Y}- (\frac{S_y}{S_x}){\bar X}$$$

Waarin:

Y = standaardscore

$$${\bar Y}$$$ = gemiddelde standaardscore

$$${S_y}$$$ = standaarddeviatie standaardscores

X = toetsscore

$$${\bar X}$$$ = gemiddelde toetsscore

$$${S_x}$$$ = standaarddeviatie toetsscore

Omdat de omzetting van toetsscores naar Z-score en IQ-score rechtlijnig is (zie formule) blijft de oorspronkelijke vorm van de verdeling ongewijzigd.

De T-scores en de C-scores worden verkregen door een niet-rechtlijnige transformatie met het doel de oorspronkelijke verdeling te normaliseren.