Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Standaardmeetfout

betekenis & definitie

De standaardmeetfout (Se) is een indicatie voor de onnauwkeurigheid van een meting. De grootte van de standaardmeetfout hangt af van de betrouwbaarheid en de standaarddeviatie van de toetsscores.

De formule voor het berekenen van de standaardmeetfout in het klassieke testmodel is:

$$${S_e} = {S_x} \sqrt{1-r}$$$

Waarin:

$$${S_e}$$$ = standaardmeetfout

$$${S_x}$$$ = standaarddeviatie toetsscores

r = toetsbetrouwbaarheid