Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Standaarddeviatie (Sx)

betekenis & definitie

De standaarddeviatie (Sx) is een maat voor de spreiding van getallen rondom hun gemiddelde. In het geval van een toets gaat het om de spreiding van toetsscores rondom de gemiddelde score.

De formule voor het berekenen van de standaarddeviatie van een toets is:

$$${S_x} = \sqrt{ \frac{ \sum ({X_i} - {\bar X}){^2 }}{N}}$$$

Waarin:

$$${S_x}$$$ = standaarddeviatie

$$${X_i}$$$ = toetsscore van kandidaat i

$$${\sum}$$$ = gemiddelde toetsscore

$$${N}$$$ = aantal kandidaten