Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Scoringsvoorschrift

betekenis & definitie

Een scoringsvoorschrift is een onderdeel van het correctiemodel. In het voorschrift worden vermeld: de maximaal haalbare toetsscore en de scorepunten, en eventueel nog: de aftrekpunten en de bonuspunten, een en ander afhankelijk van onder andere goede of gedeeltelijk goede antwoorden.

Het scoringsvoorschrift beschrijft welke antwoorden goed, welke gedeeltelijk goed en welke als fout moeten worden beschouwd. Indien mogelijk en nodig wordt omschreven wanneer bonuspunten worden toegekend c.q. Aftrekpunten in mindering worden gebracht.