Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Parameter

betekenis & definitie

De term parameter kunnen we in twee betekenissen tegenkomen: 1) Een parameter is een grootheid waarmee een eigenschap van een populatie wordt beschreven, zoals de p-waarde en standaarddeviatie etc. 2) In een mathematische vergelijking zoals y = ax + b worden a en b de parameters genoemd, of ook wel de constantes van de vergelijking.