Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Likert-schaal

betekenis & definitie

Een Likert-schaal wordt meestal gebruikt om houdingen of opinies te meten. Ze bestaat uit meerdere verwante items/uitspraken/ stellingen waarop personen verzocht worden te reageren door het kiezen van een der voorgegeven antwoordmogelijkheden (bijvoorbeeld: zeer mee eens ... Zeer mee oneens).

Die elementen heten Likert-items. Het is een bepaalde vorm van stimulus-aanbieding die het mogelijk maakt met een en dezelfde steekproef van respondenten een schaal te construeren (bijvoorbeeld: aversie tegen kruisraketten) en de respondenten op deze schaal te plaatsen.