Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Leerplan

betekenis & definitie

Een leerplan is een document waarin voor het onderwijs worden beschreven: doelen, inhouden, organisatie en werkwijzen. Onder leerplan kan men verstaan: onderwijsleerpakketten (micro- of klasseniveau), schoolwerkplannen (meso- of schoolniveau), onderwijsleerplannen (macro- of landelijk niveau).