Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Leerdoelgerichte toets

betekenis & definitie

Een leerdoelgerichte toets is een toets meestal bestaande uit een gering aantal opgaven (5 tot 10) die te beschouwen zijn als een representatieve steekproef uit alle opgaven die bij een bepaald leerdoel gemaakt zouden kunnen worden.

Leerdoelgerichte toetsen worden tijdens het onderwijsleerproces gebruikt om kennis-hiaten bij de leerlingen te kunnen opsporen en het onderwijs dienovereenkomstig bij te sturen.