Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

KR-20

betekenis & definitie

De KR-20 is een maat voor de interne consistentie van een toets. De KR-20 wordt als indicatie van de betrouwbaarheid gebruikt bij dichotoom gescoorde toetsen.

De letters KR komen van de namen Kuder en Richardson, die de formule voor deze maat hebben opgesteld. Het was hun twintigste formule.

De formule voor het berekenen van de KR-20 is:

$$$ {KR} - 20 = \frac{{k}}{{k-1}} * (\frac{ {S_x^2} - \sum {p_i}{q_i} }{{S_x^2}}) $$$

Waarin:

KR-20 = betrouwbaarheidscoefficient

$$${S_x^2}$$$ = variantie van de toetsscores

$$${p_i}{q_i}$$$ = variantie van de itemscores

k = aantal items van de toets

$$${p_i}$$$ = p-waarde van item i

$$${q_i}$$$ = 1 - pi