Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Inhoudsvaliditeit

betekenis & definitie

Inhoudsvaliditeit van een toets is de eigenschap dat de opgaven een representatieve steekproef vormen van opgaven voor de te toetsen kennis of vaardigheid. Meestal wordt gedoeld op de representativiteit qua leerstofgebied.