Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Gemiddelde p-waarde

betekenis & definitie

De gemiddelde p-waarde ( ) is het gemiddelde van een reeks p-waarden, verkregen door alle p-waarden op te tellen en de som te delen door het aantal p-waarden of, wat nauwkeuriger is, de gemiddelde score te delen door het aantal items van een toets.

Bij gewogen scores, die bij open vragen kunnen voorkomen, wordt de p-waarde van de gehele toets berekend door de gemiddelde toetsscore te delen door het maximaal haalbare aantal punten.

N.B. In de maximaal haalbare punten zitten niet de eventueel toe te kennen bonuspunten.