Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Examenreglement

betekenis & definitie

Een examenreglement is een document waarin de school de gang van zaken bij het examen regelt. Het bevat onder meer de organisatie, gedragsregels voor kandidaat en examinator, herkansingsregeling, aanwijzingen voor gedrag bij ziekte en fraude, aanwijzingen voor de regeling van de schoolbeoordeling zoals het examenrooster, wijze van afname en het eventuele wegingssysteem van de cijfers.