Deciel-schaal betekenis & definitie

Een deciel-schaal is een 10-puntsschaal met getalwaarden (deciele rangscores) lopende van 1 t/m 10, om de scores behaald door een bepaalde populatie in 10 even grote groepen te verdelen. Algemener dan de deciel-schaal is de schaal met percentielscores.

Voorbeeld van een deciel-schaal:

$$$
\begin{array}{|c|c|c|c|}

\hline

Deciele rangscore & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline

Percentage & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ \hline

Cumulatief\ percentage & 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 & 70 & 80 & 90 & 100 \\ \hline

\end{array}
$$$

De deciel-schaal kan bij het ijken worden gebruikt.