Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 15-11-2017

2017-11-15

Correctie voor attenuatie

betekenis & definitie

De correctie voor attenuatie is een correctie van een correlatiecoëfficiënt voor onbetrouwbaarheid van de gemeten variabelen. Door deze correctie aan te brengen is het mogelijk na te gaan hoe groot de correlatie tussen twee variabelen zou zijn als het mogelijk was beide variabelen perfect betrouwbaar te meten.

De formule voor het berekenen van de correctie voor attenuatie is:

$$${r}'_{{1},{2}} = \frac{{r}_{{1},{2}}}{\ \sqrt{r}_{1} * {r}_{2}}$$$

Waarin:

$$${r}'_{{1},{2}}$$$ = gecorrigeerde correlatiecoëfficiënt tussen de scores op toets 1 en de scores op toets 2

$$${r}_{1}$$$ = betrouwbaarheidscoëfficiënt toets 1

$$${r}_{2}$$$ = betrouwbaarheidscoëfficiënt toets 2

$$${r}_{{1},{2}}$$$ = ongecorrigeerde correlatiecoëfficiënt tussen scores toets 1 en scores toets 2.