Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Certificaateenheid

betekenis & definitie

Een certificaateenheid is een samenhangend en afgerond geheel van onderwijsdoelstellingen waarvoor een certificaat wordt uitgereikt, en dat als zodanig in het examenprogramma voorkomt. De betreffende onderwijsdoelstellingen kunnen ontleend zijn aan een of meer vakgebieden.