Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Casustoets

betekenis & definitie

Een casustoets is een toets waaraan een of meer casussen ten grondslag liggen waarover vragen worden gesteld. Een casus, ook wel case of geval genoemd, is een op de praktijk gebaseerd probleem waaraan de vragen gekoppeld zijn, al dan niet uitgebouwd met nieuwe informatie per vraag.