Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

C-schaal

betekenis & definitie

Een C-schaal is een 11-puntsschaal met getalwaarden (C-waarden), lopende van 0 t/m 10, om de scores behaald door een bepaalde populatie in 11 groepen te verdelen en wel zodanig, dat de 1% laagst scorenden de C-waarde 0 krijgen en de 1% hoogst scorenden de waarde 10. De tussenliggende C-waarden corresponderen oplopend met de percentages.

Voorbeeld van een C-schaal:

$$$
\begin{array}{|c|c|c|c|}

\hline

C-waarden & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline

Percentages & 1 & 3 & 7 & 12 & 17 & 20 & 17 & 12 & 7 & 3 & 1 \\ \hline

Cumulatieve\ percentages & 1 & 4 & 11 & 23 & 40 & 60 & 77 & 89 & 96 & 99 & 100 \\ \hline

\end{array}
$$$

De C-schaal kan bij het ijken worden gebruikt.