Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Beslissingsregels

betekenis & definitie

Beslissingsregels zijn afspraken over de wijze waarop beslissingen genomen moeten worden.

Bij examens waarin elk vak afzonderlijk beoordeeld wordt, kunnen de volgende beslissingsregels gehanteerd worden:

Disjunctieve regel: de regel dat een kandidaat voor een examen geslaagd is indien hij voor een van de onderdelen of vakken waaruit het examen bestaat een score heeft behaald die hoger is dan een bepaalde grenswaarde.

Conjunctieve regel: de regel dat een kandidaat voor een examen geslaagd is indien hij voor alle vakken van een examen een score behaalt boven een, eventueel voor alle vakken verschillende, grenswaarde.

Compensatorische regel: de regel dat een kandidaat voor een examen geslaagd is indien het berekende gemiddelde van de vakken, al dan niet gewogen, hoger dan een bepaalde grenswaarde is.