Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Alpha

betekenis & definitie

Alpha is een maat voor de betrouwbaarheid in casu de interne consistentie van een toets.

De formule voor het berekenen van de coëfficiënt alpha is:

$$$\alpha = \frac{k}{k-1} * \frac{\{ S_{x}^{2} - \sum S_{i}^{2} \}}{S_{x}^{2}}$$$

Waarin:

$$$\alpha$$$ = (coëfficiënt) alpha

K = aantal opgaven van de toets

$$$S_{i}^{2}$$$ = variantie van de scores per opgave (i = 1, 2, 3, ..., k)

$$$ S_{x}^{2}$$$ = variantie van de toetsscores

De bij dichotoom gescoorde toetsen veelgebruikte KR-20 is wiskundig identiek met $$$\alpha$$$.