Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gepubliceerd op 29-12-2019

Term

betekenis & definitie

Dit woord wordt op verschillend terrein gebezigd. Op het terrein der logica beteekent het stelling of begrip.

In het bijzonder geeft men den naam term aan de drie begrippen, die tezamen een syllogisme vormen. Op het gebied van de rekenkunde noemt men term in het algemeen een samenstellenden vorm.

Men onderscheidt ééntermen en veeltermen. Op het gebied van de jurisprudentie noemt men term een artikel van de wet.