Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gepubliceerd op 29-12-2019

Synoniem

betekenis & definitie

Term uit de stijlleer, wijst een woord aan, dat in zijn beteekenis zoo nauw verwant is aan de beteekenis van een ander woord, dat het zonder merkbare wijziging in de mededeeling voor dat woord in de plaats gesteld kan worden. Het gebruik van synoniemen geeft aan den stijl gewenschte afwisseling.

Stylistisch is het b.v. beter, in plaats van drie keer het woord: vorst te gebruiken, te spreken van: vorst—koning—heerscher.