Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gepubliceerd op 29-12-2019

Studie

betekenis & definitie

(Latijn studium, inwendige aandrang, ijver, wetenschappelijk onderzoek, studie), meervoud studiën, is in het algemeen oefening, onderzoek in eenige wetenschap, bijv. de studie der oude talen, der nieuwe letteren, der medicijnen, enz.; bijzonder de hoogere studie aan de universiteiten en vakhoogescholen, bijv. Hij is op studie in Amsterdam, Leiden, Oenève, enz.

Na de voorafgaande opvoeding in huis, het meer planmatig onderwijs in de elementaire vakken lezen, schrijven en rekenen enz. op de lagere school, en de voorbereiding tot de hoogere studie op de middelbare scholen (gymnasia, hoogere burgerscholen en lycea), waardoor de aanleg tot studie moet blijken, vangt de eigenlijke hoogere studie eerst aan op de universiteiten (academies, hoogescholen) die in de 12e eeuw ontstonden en thans vijf faculteiten tellen nl. de theologische, de medische, de juridische, de litterarische en de natuurkundige faculteit; of ook aan bijzondere vak-hoogescholen, zooals de Theologische school te Kampen; de Technische hoogeschool te Delft; de Landbouw-hoogeschool te Wageningen; de Handelshoogeschool te Rotterdam. Studie beteekent voorts ook een of ander wetenschappelijk onderzoek en geschrift, bijv. de minister heeft het vraagstuk der vaccinatie in nadere studie genomen; Dr Kuyper schreef een studie over de Antirevolutionaire staatkunde.

En eindelijk duidt studie, meervoud studies, in de schilderkunst ook aan een schets, die in bewerking is, bijv. dit is een studie van een jongen schilder; zijn atelier hangt vol prachtige studies; en in de muziek een oefening, bijv. zij speelt allerlei studies om vaardigheid te verkrijgen.