Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Stola

betekenis & definitie

is de naam van een lang, tot op de enkels hangend kleed, dat door gehuwde Romeinsche vrouwen gedragen werd. Om het middel werd dit kleed met een gordel bijeengehouden.

Van onder was dit kleed van een rand van andere kleur omgeven. Thans geeft men den naam stola aan het plechtgewaad der Roomsche geestelijken, dat vervaardigd wordt van witte zijde en een zilverstof.

Naar gelang van den geestelijken rang wordt het kleed op verschillende manier gedragen. Vroeger behoorde de stola ook tot het kroningsgewaad der Engelsche en Fransche koningen en van den keizer van Duitschland.