Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gepubliceerd op 29-12-2019

Steen der wijzen

betekenis & definitie

In de Alchemie vooral het middel, dat in staat stelde onedele metalen in edele te veranderen. Er werden ook wel andere eigenschappen aan toegekend, o.m. die om het leven te verlengen.

De bereiding van dit wonderbare middel wordt als het groote werk, magnum opus, beschreven, doch steeds op zoodanige wijze, dat anderen, die geen adepten waren, het niet konden nadoen. Door de onbekendheid met de chemische samenstelling is het zeer goed mogelijk, dat sommige alchemisten uit stoffen, waaraan zij niet opzettelijk goud hadden toegevoegd, dit metaal afzonderden en dus in de meening verkeerden, dat zij het uit onedel materiaal maakten; aan den anderen kant moet wel aangenomen dat door velen hunner bewust fraude werd gepleegd.