Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

2020-01-08

Sextus Julius Africanus

betekenis & definitie

behoort tot de Grieksch schrijvende kerkvaders, leefde van pl.m. 160—240 en was afkomstig uit Afrika, terwijl hij een groot deel van zijn leven in Palestina doorbracht. Van Julius Africanus is ons heel weinig bekend en dat is te meer verwonderlijk, omdat gelet op het weinige, wat we van hem weten, hij een man van groote bekwaamheid en kennis, van wetenschappelijk inzicht en met uitgebreide betrekkingen (o.a. ook met Rome en Syrië) moet zijn geweest.

Het hoofdwerk van Julius Africanus is de Chronographie, een wereldgeschiedenis uit apologetisch oogpunt geschreven, een tweede werk de z.g. Cesti of Paradoxa (Borduurwerk of wonderspreuken), een soort encyclopaedie der technische wetenschappen.

Verder zijn van hem bekend enkele brieven o.a. aan Origenes.