Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gepubliceerd op 08-01-2020

Orgaan

betekenis & definitie

(van het Grieksche organon)beteekent eigenlijk werktuig. Komt al vroeg voor in de beteekenis van muziekinstrument, later in die van orgel (midd. latijn orgdnum; organo pleno = met vol orgel).

Thans wordt het meest gebruikt in den zin van werk- of hulpmiddel, zelfwerkend deel van een geheel, inzonderheid zinswerktuig of zintuig, b.v. de stem van een predikant, een zanger; oneigenlijk: een persoon, door wien men iets laat zeggen of doen, een courant, door welke een kerk of een groep van kerken zich tot hare leden richt, of die in dienst staat van een staatkundige partij ter propageering van de door deze beleden beginselen.