Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Meter

betekenis & definitie

D. w. z. moeder (van het Latijnsche mater), is in de Roomsch-Catholieke kerk de gebruikelijke naam voorde „geestelijke” moeder, die als getuige optreedt bij den Doop. Zij neemt mede de verantwoordelijkheid voor de opvoeding op zich en het gedoopte kind (haar pete-kind) blijft altoos in een bijzondere betrekking tot haar staan, die gelijk wordt geacht met een betrekking van bloedverwantschap.

Naast de nieter treedt soms ook een peter als geestelijke vader op.De kerk der Reformatie, zich op het standpunt stellend, dat de ouders de verantwoordelijke personen bij de Doopsbediening zijn, heeft met dit instituut gebroken. Alleen wanneer de ouders niet in staat of niet bevoegd zijn de doopsbelofte af te leggen, kunnen in hun plaats doopsgetuigen optreden, die dan in de practijk ook nog wel eens de peter en de meter worden genoemd.

In het spraakgebruik noemt men voorts ook wel de(n)gene, naar wie(n) een kind vernoemd is, zijn meter of peter, in welk geval het kind dan eveneens den naam van petekind draagt.