Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Gezegend

betekenis & definitie

De oorspronkelijke woorden beteekenen in de Schrift zoowel gezegend als geprezen. Van God en Christus gebruikt, wordt er een lofprijzing, verheerlijking, meê bedoeld (Gen. 9 : 26; 14 : 20; Ex. 18 : 10; 1 Sam. 23 : 32, 39; 1 Kon. 5:7; Matth. 21 :9; 23:39; Marc. 11 : 9; 14 : 61; Luc. 13 : 35; 19 : 38; Joh. 12 : 13).

Hetzelfde woord, den lof van God of van Christus bedoelende, wordt in het Nieuwe Testament overgezet door geloofd (Luc. 1 : 68; 2 Cor. 1:3; 1 Petr. 1 : 3), of door geprezen (2 Cor. 11 : 31).