Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Gevangenis

betekenis & definitie

In het Mozaïsch strafrecht komt geen gevangenisstraf voor. In Lev. 24: 12 en Num. 15 : 34 is sprake van een voorloopige hechtenis, van een stellen in verzekerde bewaring totdat het vonnis zou zijn geveld.

Intusschen werd in de dagen der koningen wel gevangenisstraf toegepast (2 Kron. 16 : 10; 18 : 25;Jerem. 20 : 2; 29 : 26; v.g. Hebr. 11 : 36; 32 : 2; 33 : 1; 37 : 15; 38 : 6).

Bij de Egyptenaren was vrijheidsberooving een gewone straf (Gen. 39 : 20; 40 : 3 v.; Ex. 12 : 29). De Filistijnen hadden een gevangenis te Gaza (Richt. 16: 21).

De Romeinen schijnen tijdens hun overheersching van het volk Israël levenslange gevangenisstraf te hebben toegepast (Matth. 5 : 26; 18 : 30). Voorts lezen we in het Nieuwe Testament van de gevangenis van Johannes den Dooper (Matth. 11 : 2; 14 : 3, 10), die volgens Josephus in het slot Machaerus, ten Oosten van de Doode zee zou geweest zijn; van die van Petrus (Hand. 12 : 3 v.); van die van Paulus, te Filippi (Hand. 16 : 24); te Cesarea (Hand. 23 en 24), te Rome (Hand. 28 : 30).