Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Exact

betekenis & definitie

Volkomen afgewerkt, nauwkeurig, zorgvuldig. Exacte begrippen zijn zulke begrippen, die geheel voldoen aan de logische eischen, en volkomen duidelijk te omschrijven zijn.

Exacte wetenschappen zijn die, welke op nauwkeurig bepaalde thesen steunen, zooals wiskunde, werktuigkunde, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde, dus in ’t algemeen de natuurwetenschappen.