Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Ar

betekenis & definitie

(d.w.z. stad) beter Ar der Moabieten (Num. 21 : 18), of Ar-Moabs (Jes. 15 : 1), of stad der Moabieten (Num. 32 : 36). Zoo heette de oude hoofdstad van Moab, welke door den Amorietenkoning Sihon verbrand werd (Num. 21 : 26; vgl.

Jer. 48 : 45). Zij lag aan de Noordelijke grens van Moab (Num. 21 : 15; 22:36), midden in het dal van de Arnon.

Daarom heet zij ook „de stad in het midden van het water”, of beter „in het midden van het dal” (Joz. 13 : 9, 16; vgl. 2 : 2), of „stad aan het water” (Deut. 2 : 26). Bij de Grieken en Romeinen heet zij Rabboth Moab of Areopolis.

Zij werd door een aardbeving 342 na Chr. verwoest en de naam Areopolis werd sinds dien tijd overgedragen op het 6 uur Zuidelijker gelegen Rabba. Dit Rabba is dus niet het oude Ar-Moabs.

Dit moet men waarschijnlijk zoeken in de ruïnen van het tegenwoordige Muhatet el-Hadsch in het dal van de Arnon.