Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gepubliceerd op 08-01-2020

Anton Froment

betekenis & definitie

Gereformeerd theoloog, geboren in 1509 of 1510 in Triers bij Grenoble, was vanaf 1529 de metgezel van Farel bij diens evangelisatiereizen door Zwitserland, en opende in 1532 in Genève een schooltje om de reformatie te bevorderen. Op Nieuwjaarsdag 1533 hield hij op de publieke markt de eerste preek in Genève over Matth. 7 : 15.

Meermalen uit Genève verjaagd, keerde hij er toch, door Bern gesteund, telkens weer terug, maar speelde er sedert de aanwezigheid van Farel en Vinet slechts een ondergeschikte rol. Door huiselijke omstandigheden genoopt (ontrouw van zijn vrouw) legde hij het predikambt neer, werd notaris en medelid van den Raad der 200, maar in 1562 wegens ontucht gevangen genomen en verbannen.

Pas in 1572 mocht hij weer in Genève terugkeeren, en eerst in 1574 het notarisambt weer opnemen. Zijn hoofdwerk is de kroniek: Les actes et gestes merveilleux de la cité de Genève, nouvellement convertie a V Evangile par A.

Froment. Mis en lumière par G.

Revilliod, Genève 1854.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!