Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Abib

betekenis & definitie

Eigenlijk „aar”, d. i. arenmaand, de eerste maand van het Israëlietische jaar (Nehem. 2:1; Esth. 3 : 7), Nisan (zooveel als bloeimaand) genoemd, de maand, in welke Israël uit Egypte trok (Exod. 12 : 2; 13 : 4; 23 : 15; 34 : 18). Zij komt overeen met einde van Maart of begin van April en heeft 29 dagen.

Haar begin regelt zich naar het rijp zijn der gerst. Was deze op den dag van nieuwe maan nog niet zoo rijp, dat men kon hopen haar binnen 14 dagen te kunnen snijden, om op den tweeden Paaschdag de eerstelingen te offeren, dan werd op den dag van nieuwe maan, de laatste maand Adar onder den naam Beadar nog eenmaal uitgeroepen, zoodat de nieuwjaar-maan en het Paaschfeest bijna 4 weken verschoven werden, hetgeen om de 3 of 4 jaar plaats greep.

Op den 14den dag dezer maand begon het Paaschfeest en op den 16den werden de eerstelingen van de rijpe gerstearen Gode toegebracht.