Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Abia

betekenis & definitie

I. Een der slechte zonen van Samuel (1 Sam. 8:2).

II. De zoon van Jerobeam, die vroeg stierf en alleen van zijn gansche huis een graf gehad heeft (1 Kon. 14:13), een voorbeeld, dat ook naar het O. T. een vroegtijdige dood vaak beter is dan een lang leven. III. Een priester ten tijde van David, van wien Zacharias afstamt (1 Kron. 25:10; Luk. 1 :5). IV. Zie Abiam.