Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Abgar

betekenis & definitie

Met den bijnaam Uchama, was koning van Edessa en regeerde 8—45 n. Chr.

Volgens Eusebius moet hij tijdens een zware ziekte zich tot Jezus gewend hebben met een brief, waarin hij verzocht, dat deze mocht komen om hem te genezen. Jezus moet schriftelijk geantwoord hebben, dat Hij niet naar Edessa kon komen, maar dat na zijn hemelvaart een zijner jongeren Abgar gezond zou maken.

Een door Thomas gezonden discipel, Thaddeus, moet den koning genezen hebben en daarna moet de gansche stad tot God bekeerd zijn.De beide brieven, die Eusebius uit het archief te Edessa moet genomen hebben, zijn hoogstwaarschijnlijk onecht. Zij dagteekenen uit een lateren tijd en hadden tot doel Edessa’s gemeente om haar oudheid boven andere te verheffen.