Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Abed-nego

betekenis & definitie

Dat is de Babylonische naam, welke Azarja, een van de drie vrienden van Daniël, in Babel ontving (Dan. 1 : 7; 2 : 49; 3:12—14 enz.). Uit een oogpunt van het Keilschrift zou hij slechts Abad-nagû kunnen luiden.

Dat beteekent „dienstknecht van de (heilige) eilanden” of „van het heilige district”; maar als persoonsnaam is hij nog niet bij de Keilinschriften gevonden. Men heeft daarom aan een schrijffout gedacht.

Abed-nebo d.i. „dienstknecht van Nebo”, zou hij dan moeten luiden.