Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Aartsvaders

betekenis & definitie

Onder aartsvaders in eigenlijken zin worden verstaan de twaalf zonen van Jacob, ook wel patriarchen genoemd (Hand. 7 :8). )avid wordt ten opzichte van het koningshuis een aartsvader genoemd (Hand. 2:29) en Abraham, Izak en Jacob heeten zoo in betrekking tot het gansche volk Israël (Hebr. 7 : 4).

De stamvaders van het geheele menschelijke geslacht (Gen. 5) worden geen aartsvaders maar oervaders genoemd.