Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Aap

betekenis & definitie

Apen waren in Palestina niet bekend, omdat zij niet behoorden tot de inheemsche dieren. De schepen van Salomo brachten volgens 1 Kon. 10 : 22 en 2 Kron. 9 : 21 apen mede uit Ofir, en dat geschiedde ongetwijfeld, opdat zij als merkwaardigheden uit verren lande zouden dienst doen aan Salomo’s hof.