Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Aanzien

betekenis & definitie

Dit woord wordt in de H. Schrift gebruikt van God en van de menschen.

I. Van God beteekent het
1. in het algemeen gadeslaan (Gen. 1 : 31 : „God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed”), maar
2. een aanschouwen met groote liefde en genegenheid (Ex. 2 : 25 : „En God zag de kinderen Israëls aan en Hij kende ze”). Zie ook Marc. 6 : 48; Marc. 10:27; Luc. 22:61; 2 Sam. 16 :12; Jes. 66: 2.

II. Van de menschen beteekent het

1. met aandacht iets beschouwen (Spr. 6:6: „Zie hare wegen en word wijs”), 1 Petr. 3 : 2;
2. met zondige begeerte naar iets zien, Spr. 23 : 31 en Matth. 5 : 28; 3. met vertrouwen op iemand zien (Ps. 34 : 6: „Zij hebben op Hem gezien”), Num. 21 : 8.